Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  2011 рік посадові особи 22.04.2011


Особлива інформація
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 33718227
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "ФБ "Перспектива"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:  
Поштовий індекс: 49000
Область: Дніпропетровська
Район:  
Населений пункт: місто Дніпропетровськ
Вулиця: Леніна
Будинок: 30
Корпус:  
Офіс / квартира:  
Міжміський код та телефон емітента: 0563739793
Номер факсу емітента:  
Веб-сайт емітента:  
Найменування дії, щодо якої розкривається інформація: Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік): 22.04.2011

 

      Відповідно до Протоколу чергових загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа «Перспектива» (далі -Товариство) від 22.04.2011р.:
      1. У зв’язку із поданням заяви члена Біржової ради Товариства Голобородько С.С. про припинення її повноважень, як члена Біржової ради Товариства 22.04.2011р. відкликано Біржову раду у попередньому складі, а саме:
      - Мілюшко Едуард Іванович (Голова Біржової Ради), перебував на даній посаді 1 рік 7 місяців
      - Шевчук Костянтин Дмитрович, (Член Біржової Ради), перебував на даній посаді 1 рік 7 місяців
      - Каменська Марина Андріївна (Член Біржової Ради), перебувала на даній посаді, 1 рік 2 місяці
      - Дмитренко Іван Іванович (Член Біржової Ради), перебував на даній посаді, 1 рік
      - Голобородько Світлана Сергіївна (Член Біржової Ради), перебувала на даній посаді 1 рік
      2. З 23.04.2011р. обрано на три роки Біржову раду Товариства в новому складі у кількості трьох осіб:
      - Голова Біржової ради – Мілюшко Едуард Іванович
      - Член Біржової ради – Шевчук Костянтин Дмитрович
      - Член Біржової ради – Фещенко Ніна Анатоліївна.
      3. У зв’язку з закінченням терміну повноважень з 22.04.2011р. відкликано Ревізійну раду Товариства у попередньому складі:
      - Сирота Тетяна Миколаївна (Голова Ревізійної комісії), перебувала на даній посаді 2 роки
      - Здоровенко Тетяна Василівна (член Ревізійної комісії), перебувала на даній посаді 3 роки
      - Стулова Олена Анатоліївна (член Ревізійної комісії), перебувала на даній посаді 3 роки
      4. Для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства та у зв’язку із невеликою кількістю акціонерів, з 23.04.2011р. обрано на посаду Ревізора Товариства строком на три роки Стулову Олену Анатоліївну.
      Всі вказані вище особи, акціями Товариства не володіють, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не мають.
ProEmitent.INFO